2016 AASTA

Viljandi maakonna riigimaanteede hooldus
Lepiksaare maaparandussüsteemi rekonstrueerimine
Põltsamaa linnateede hooldus
Kirivere tee katte ehitus
Tallinna mnt 2 esise parkla ehitus

 

2015 AASTA

Tartu linna Hipodroomi tänava jalg-jalgrattatee ehitus
Kamari puhkeala kergliiklustee ehitus
Põltsamaa linna Tartu mnt jalg- jalgrattatee ehitustööd lõigus Kingu tn-Põhja-Kaare tn
Torma-Kivijärve kruusateede remont
Puka valla kruusakattega teede ja tänavate remont

 

2014 AASTA

Põltsamaa valla jalgtee ehitus
Rääbise-Imukvere truubiotste kindlustamine
Metsateede teeäärte niitmine
Koeru valla teede remont
Rakke valla teede ja tänavate asfaldiaukude remont
 RMK Võsaraie
Imavere VV kruusateede profileerimine
Tartu-Räpina-Värska jalg- ja rattatee ehitus

Luunja VV Parve tee rekonstr kõnnitee projekteerimine ja ehitamine
MNT Tõrvandi-Roiu-Uniküla ristmik
MNT Paide-Mündi-Mäeküla jalgtee ehitus
MNT Bussipeatuste laiendamine Tatra-Otepää-Sangaste 5,3km
MNT Bussipeatuste laiendamine Tõrvandi-Roiu-Uniküla 4,098km
Põltsamaa VV Tartu mnt äärse kõnnitee remonttööd lõigus Säästumarket-Roheline tänav

 

 

Siimusti lasteaia parkla ehitus
Mäksa valla kruusateede ja truupide remont
Kõmsi-Mõisaküla-Salavere katte ehitustööd
Jõgeva linna Laia tn sõidutee, jalg- ja rattatee rekonstrueerimine
Laiuse aleviku tänavate asfalteerimine
Jõgeva maakonna riigimaanteede hoole
Riigimaantee 49 Imavere asula kõnnitee ehitus
Põltsamaa LV Jõgeva mnt kergliiklustee ehitus