TEEDE REMONT JA EHITUS

Jalgratta ja kõnniteede ehitus
Parklate ehitus
Asfalteerimine
Metsateede ehitus
Truupide ehitus
Kruusateede remont
Liikluskorraldusvahendite paigaldus
Liiklusskeemide tegemine

TEEDE HOOLE

            

Suvine hoole
Kruusateede profileerimine
Tolmutõrje tegemine
Teeäärte niitmine umbrohust ja võsast
Liiklusmärkide hooldus
Sildade puhastamine ja hoole
Mustkattega teedel löökaukude remont

Talvine hoole
Lumelükkamine
Libedustõrje soola, liiva, peenkillustikuga
Teede, parklate, platside lumest puhastamine
Kuusehekkide pügamine

MATERJALI VEDU JA PURUSTAMINE

VEDU POOLHAAGISTEGA

VEDU KALLURITEGA

PURUSTATUD KRUUS SEGU 3 JA SEGU 6

MASINATE RENT

Ekskavaator
Pinnaserull 11t
3t valtsrull
Laadurid kopamaht 2,5m³
Niiduk
Treiler
Auguparandaja

MUUD TEENUSED

Treimistööd
Keevitamine