AS Vooremaa Teed ja Maanteeameti vahelise hooldelepingu lisas 4.2.10. „Metsamaterjali teeäärsetele aladele ladustamise kord“ on välja toodud teehooldaja ja vedaja tegevused metsamaterjali ladustamisel ja laadimisel teemaale. Korra kohaselt esitab metsamaterjali vedaja vastava taotluse, mille menetlemiseks on teehooldajal aega 7 päeva.

Positiivse otsuse korral sõlmitakse leping, mille alusel vedaja kannab teehooldaja arvele tagatisraha 1000 eurot võimalike kahjude hüvitamise ja kahjustuste likvideerimise tagamiseks.

Lepingule on lisatud ladustamise tingimused ja liikluskorraldusvahendite paigaldamise skeem. Peale laadimistööde lõppu korrastab vedaja laoplatsi ja esitab teehooldajale üleandmise-vastuvõtmise akti, mille põhjal teehooldaja kontrollib objekti ja allkirjastab akti 5 tööpäeva jooksul.

Metsamaterjali ladustamise lubasid väljastab:

Andrus Veerla
Viljandi hooldejuht
Mob: 501 8464