AS Vooremaa Teed registreeriti äriühinguna 18. mail 2001. aastal. Aktsiate eest tasuti mitterahalise sissemaksena Jõgeva Teedevalitsuse kasutusest üleantava riigivaraga. Aktsiate omanik oli 100% ulatuses Eesti Vabariik.

isoAlates 08.12.2009 aastast on aktsiate omanik Tallinna Teede AS.

AS Vooremaa Teed peamised tegevusalad on teede ehitus, - hooldus ja - remont.  Tagamaks kliendikeskset kiiret ja kvaliteetset teenust ning klientide ja teiste huvipoolte rahulolu pidevat kasvu juurutasime ISO 9001:2015 ja ISO 14001:2015 standarditele vastava kvaliteedi- ja keskkonnaajuhtimissüsteemi.

Olulistest keskkonnaaspektidest teavitamise otsusest
Kvaliteedi- ja keskkonnapoliitika

AS Vooremaa Teed ei hoolda Viljandimaa riigiteid alates 01.07.2017

Viljandimaa riigiteid hooldab Eesti Keskkonnateenused AS

Metsamaterjali ladustamise taotlused edastada Eesti Keskkonnateenuste AS-le

Kontaktandmed:
Ain Alver
56500515
ain.alver[ät]keskkonnateenused.ee